Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Miháczi Attila  – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.helyzetbehozlakcoach.hu  honlapon keresztül nyújtott  coaching és tanácsadói szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://helyzetbehozlakcoach.hu/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2022. május 31-től visszavonásig.

 

1) A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Miháczi Attila

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi Utca 22/c 302

Szem. ig. szám: 457976CE

Telefonszám: +36 30 90 20 824
Email cím: info@helyzetbehozlakcoach.hu 

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltatás célja, hogy egy támogató beszélgetéssorozat hatására az ügyfél a saját erőforrásaira hagyatkozva tudjon megküzdeni, meghaladni önmagát és az elakadásait az életében.

 

3) Szerzői jogok 

A Szerződő Felek kijelentik (Miháczi Attila – továbbiakban “Szerző”), hogy a https://helyzetbehozlakcoach.hu/ weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek- továbbiakban “Művek”- minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján az Előfizető felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. Az Előfizető a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

4) Az oldal látogatása, a Művek olvasása

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató Miháczi Attila ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója. 

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

 

5) Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek. 

A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

 

6) Adatgyűjtés 

Miháczi Attila tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Miháczi Attila ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

 

7) Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás) 

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. 

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet. 

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein. 

A regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés nem jelenti  egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is automatikusan, erre a célra külön jelölőnégyzet szolgál, amit az illető ki tud pipálni, el tud fogadni. Minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló, aki az adatai direkt marketing célú kezelését is jóváhagyta, automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

 

8) Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó személyes adatait illetéktelenektől megvédje. 

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. 

Ez alól kivételt képez:

 1. PayPal-on/Barion-on keresztül történő bankkártyás fizetés, amikor a megrendelés véglegesítéséhez és a megrendelt termék kifizetéséhez szükséges adatok átkerülnek a PayPal biztonságos rendszerébe. Erről részletes leírás a Vásárlási útmutató részben olvasható.
 2. Az adatkezelés, megrendelés, hírlevelek küldése, feliratkozók kezelése a SalesAutopilot Kft rendszerén keresztül történik.
 3. A számlák a Szamlazz.hu segítségével jönnek létre (a számlázz.hu oldal üzemeltetője a KBOSS.hu Kft). 

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az info@helyzetbehozlakcoach.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Miháczi Attila.

 

9) Linkek

A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra. Miháczi Attila nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban. 

Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Miháczi Attila kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

 

10) Vásárlás, megrendelés

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. 

Utánvétes fizetési mód esetén a megrendelés véglegesítése után Miháczi Attila automatikusan postázza a Megrendelőnek a terméket, amit a Megrendelő köteles átvenni és kifizetni a posta képviselőjének, vagy futárnak. Amennyiben a Megrendelő bármely okból nem veszi át és/vagy nem fizeti ki a megrendelt termék díját, a visszaküldési-, és adminisztrációs költségekre 4.000 Ft-ot számolunk fel, melyet a Megrendelő köteles kifizetni. Ennek érdekében Miháczi Attila 8 napos határidővel átutalásos számlát állít ki és küld el ajánlva a Megrendelőnek. 

Miháczi Attila fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet. 

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

 

11) Termék megrendelési feltételek

Végfelhasználói szerződés

A kiválasztott termékek megrendelését követően Email-ben értesítünk arról, hogy cégünk a megrendelésedet fogadta. 

A szerződést a rendelés leadásával Miháczi Attilával (Székhely: 8800 Nagykanizsa Kinizsi Utca 22/c 302, Szem. ig. szám: 457976CE , Email cím: info@helyzetbehozlakcoach.hu) kötöd. 

A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaz. 

A megrendelés után a számlát a teljes összegről 4-8 munkanapon belül postai, vagy elektronikus úton e-mailben küldjük. 

A https://helyzetbehozlakcoach.hu/ honlap-rendszer bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

 

12) Vásárlási útmutató

A https://helyzetbehozlakcoach.hu/ honlap oldalain lehetőség lehet tréningek, illetve online tananyagok, un. infótermékek megvásárlására.

Megrendelések a weboldalon keresztül nem történnek, azok kizárólag a honlapon elhelyezett kapcsolatfelvételi formon való jelentkezést követően, személyes, telefonos, vagy elektronikus levélben történt egyeztetés és megegyezés alapján történik.

 

13) Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)

A Felhasználó elküldi üzenetét a honlapon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen, vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, majd a közös megegyezés alapján elkészül a megállapodás és megvalósul a szolgáltatás. 

14) Fizetési feltételek

A https://helyzetbehozlakcoach.hu/ honlapon fizetés nem történik.

A fizetés személyesen készpénzzel, vagy egyedi utalással történhet.

15) Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélen keresztül juttat el az Előfizetőhöz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el az Előfizetőhöz. Az Előfizető az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A számlák a Szamlazz.hu segítségével jönnek létre (a számlázz.hu oldal üzemeltetője a KBOSS.hu Kft., (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41).

16) A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét az Előfizető bankkártyájára visszafizeti.

17) Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

18) Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

19) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

20) Az elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

21) Garanciák és akciók 

Miháczi Attila fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson. 

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek. 

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár. 

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást. 

A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza. 

Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve. 

Miháczi Attila fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak. 

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

 

22) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

23) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

24) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

25) Panaszkezelés

Az Előfizető Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@helyzetbehozlakcoach.hu. A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

 

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

(72) 507-154

bekelteto@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

(76) 501-525, (76) 501-500

bkmkik@mail.datanet.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

(66) 324-976, 446-354, 451-775

bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

(46) 501-091, 501-870

kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

(1) 488-2131

(1) 488-2186

bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

(62) 486-987

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

(22) 510-310

fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/a.

(96) 520-217

bekelteto@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

(52) 500-749

info@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

3300 Eger, Faiskola út 15.

(36) 416-660/105

hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

(56) 510-610

kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

(34) 513-010

kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

(32) 520-860

nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

(1)-474-7921

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

(82) 501-000

skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

(42) 311-544, (42) 420-180

endrediemese@invest.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

(74) 411-661

kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

(94) 312-356

vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

(88) 429-008

vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

(92) 550-514

zmkik@zmkik.hu

 

26) A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

NetMasters Europe Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.; Adószám: 24812087-2-09; Cégjegyzékszám: 09-09-025522; Mobil: +36 30 923 4646; Fax: +36 1 700 2727; E-mail: szia@netmasters.hu

 

27) Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek a   www.helyzetbehozlakcoach.hu/aszf weboldalon.

 

28) Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

 

 

 • Melléklet:

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailben)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)